Pozostałe

PORADNIE:

POZ, NEUROLOGICZNA, OKULISTYCZNA ,LARYNGOLOGICZNA

poza harmonogramem objętym umową z NFZ świadczą także usługi komercyjne. 

Terminy wizyt należy ustalać w rejestracji – tel. (32) 739 16 34, (32) 739 16 35